Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube
LOGO: Sports Association for the Physically Disabled of Hong Kong, China
 
Chinese Version ???aac¥?
English Version
Font Size
Facebook
Youtube

29-1-2016

農曆新年假期

 
協會秘書處在農曆新年假期期間,開放時間如下:
 
2月8日至12日(星期一至五)               暫停辦公                                
2月15日(星期一)照常開放
 
各訓練班由2月6至12日暫停。
 
如會員有任何查詢,請致電2602-8232與協會職員聯絡。
 
祝  猴年進步、身體健康!
 
協會秘書處仝人敬賀
返回頁頂